Zapraszamy na konferencję prasową, na której ogłosimy start zbiórki podpisów pod projektem ustawy Ratujmy Kobiety. Konferencja odbędzie się w czwartek, 3 sierpnia 2017 r., o godzinie 12:00 pod pomnikiem Syreny przy Moście Świętokrzyskim w Warszawie (bulwar Bohdana Grzymały-Siedleckiego).

Na konferencji poinformujemy, że w poniedziałek 31 lipca 2017 Obywatelski Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety 2017” odebrał powiadomienie Marszałka Sejmu o zarejestrowaniu Komitetu. Decyzja datowana jest na 24 lipca 2017 r. Oznacza to, że niezwłocznie możemy przystąpić do zbierania co najmniej 100 tysięcy podpisów koniecznych, by projekt ustawy wprowadzić pod obrady Sejmu. Przypominamy, że w swojej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, iż żaden projekt ustawy wniesiony w trybie inicjatywy obywatelskiej nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu.
Proponowany przez nas projekt ustawy obejmuje przywrócenie pełni praw reprodukcyjnych, prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, łatwy i darmowy dostęp do antykoncepcji, przywraca antykoncepcję awaryjną bez recepty. Reguluje również stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy-ginekologów.
Pełnomocniczką Komitetu jest Barbara Nowacka, a wicepełnomocniczką Anna Karaszewska.

Komitet jest inicjatywą obywatelską, ale kolejne organizacje deklarują chęć wsparcia naszej inicjatywy i włączenia się w zbieranie podpisów. Są to, między innymi:
Inicjatywa Polska
Dziewuchy Dziewuchom
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Femini Berlin Polska
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Równość.info
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
Marsz Godności
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Ruch Kobiet
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Pro Femina
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (zrzeszająca 92 organizacje i inicjatywy kobiece)
Inicjatywa Feministyczna
Partia Razem
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Unia Pracy
Partia Zieloni.

Spotykamy się 3 sierpnia o godzinie 12:00 przy pomniku Syreny przy Moście Świętokrzyskim – na bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego.


Strona internetowa Komitetu Ratujmy Kobiety 2017
www.ratujmykobiety2017.pl

Link do projektu ustawy TUTAJ→


Kontakt dla mediów:
Anna Karaszewska: 664 114 404, ankaraszewska@gmail.com
Agata Czarnacka: 698 686 784, aaczarnacka@gmail.com