Adres do kontaktów oraz adres, na który należy wysyłać listy z podpisami:

  • Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017”
    ul. Związku Walki Młodych 17 lok.12
    02-786 Warszawa

Adresy poczty elektronicznej:

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZE DZIAŁANIA:

nr konta:
43 1750 0012 0000 0000 3804 1371
z dopiskiem „Darozwizna na RAtujmy Kobiety 2017”