Gorąco zachęcamy do wsparcia finansowego działań Komitetu Ratujmy Kobiety 2017.

 

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, którego najważniejszym celem jest przywrócenie kobietom godności i poczucia bezpieczeństwa. Nasz projekt proponuje:

  • prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia;
  • rzetelną, opartą na wiedzy naukowej i pedagogicznej edukację seksualną dla starszych dzieci i przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie dla najmłodszych;
  • łatwy i darmowy dostęp do antykoncepcji, w tym dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty;
  • uregulowanie stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy-ginekologów.

Środki przeznaczymy na materiały informujące o projekcie ustawy, plakaty, ulotki, formularze do zbierania podpisów. Podpisy zbieramy w całej Polsce! Dołączają do nas nowe miejscowości i miasta. Materiały ułatwią zbiórkę podpisów.

Sprawozdanie finansowe dostępne będzie na stronie www.ratujmykobiety.org.pl po zakończeniu kampanii Ratujmy Kobiety 2017.

Jak można nas wesprzeć?

 

Wpłacając pieniądze na konto Komitetu Ratujmy Kobiety 2017:

43 1750 0012 0000 0000 3804 1371

z dopiskiem „Darowizna na Ratujmy Kobiety 2017”

Wesprzeć nas mogą wyłącznie osoby mające obywatelstwo polskie, wpłacając pieniądze przelewem lub kartą płatniczą na konto komitetu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli w sprawie prowadzenia kampanii promocyjnej obowiązują nas przepisy kodeksu wyborczego z 5 stycznia 2011 roku. Komitet nie może prowadzić publicznych zbiórek pieniężnych, korzystając z portali crowdfundingowych.

W związku z tym informujemy, że Komitet Ratujmy Kobiety 2017 nie prowadzi żadnych zbiórek pieniężnych na portalach crowdfundingowych (typu zrzutka.pl) oraz nie prowadzi kwest ulicznych.